Przystąpienie adw. Roberta Bielaszki jako adwokata stowarzyszonego w podkarpackim oddziale spółki.