Przystąpienie adw. Natalii Botur jako adwokata stowarzyszonego w górnośląskim oddziale spółki.