O kancelarii

 

Spółka specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych – polskich i zagranicznych.

Spółka posiada w aktualnej obsłudze prawnej około 50 podmiotów gospodarczych. Świadczymy pomoc prawną polskim podmiotom gospodarczym oraz podmiotom z zagranicznym kapitałem w tym: amerykańskim, austriackim, duńskim, fińskim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, izraelskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim. Na życzenie Klienta Spółka prowadzi szkolenia z wybranych dziedzin Prawa. Spółka dba o zachowanie najwyższych standardów prawniczych i biznesowych.

Spółka świadczy pomoc prawną osobom fizycznym z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, administracyjnego. Prawnicy oferują pomoc prawną na etapie przedprocesowym oraz w sądach. Adwokaci Spółki z sukcesami prowadzą sprawy karne, karno-skarbowe (w tym związane z przestępczością gospodarczą) oraz sprawy lustracyjne. 

W ramach spraw cywilnych Spółka prowadzi m.in. sprawy o ochronę dóbr osobistych, wyspecjalizowane sprawy z zakresu międzynarodowego prawa prywatnego, prawa rodzinnego, także związane z Konwencją Haską o cywilnych aspektach uprowadzeń. W ich ramach nasi prawnicy przygotowują m.in. dokumenty typu affidavit na użytek zagranicznych instytucji sądowych.

Spółka współpracuje z komornikami, rzecznikami patentowymi, kancelariami notarialnymi oraz tłumaczami.

Gwarancją jakości usług jest 25-letnie doświadczenie partnerów na rynku usług prawniczych.