Przystąpienie adw. Patrycji Grelus jako adwokata stowarzyszonego w górnośląskim oddziale spółki.