Adw Michał Synoradzki odznaczony został odznaką „Adwokatura Zasłużonym”