Adw. Michał Synoradzki powołany do składu Komisji Bioetycznej przy Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.