Pandemia koronawirusa w Polsce a płynność finansowa przedsiębiorców. Czy przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc państwa w związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce?

Okazuje się, że tak. Praktyka kilkunastu ostatnich dni pokazuje jednoznacznie, że istnieją takie środki prawne, które pozwolą przedsiębiorcom przetrwać ten trudny czas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Jedyne co trzeba wiedzieć, to gdzie i w jaki sposób szukać takiej pomocy.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 ze zm.), znaczna większość przedsiębiorców została zmuszona ograniczyć a nawet całkowicie zaprzestać prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Mowa tu przede wszystkim o przedsiębiorcach działających w branży handlowej, gastronomicznej, usługowej sportowej i kulturowo-rozrywkowej. Galerie handlowe zostały zamknięte, restauracje i kawiarnie mogą jedynie świadczyć usługi tzw. cateringowe bądź sprzedawać posiłki jedynie na wynos, większość ośrodków kulturowych zostało zamkniętych do odwołania. Uczelnie wyższe i szkoły w zdecydowanej większości już teraz korzystają z możliwości kształcenia studentów i uczniów w systemie on line.

To wszystko powoduje nie tylko przestój codziennych aktywności dla osób fizycznych, ale przede wszystkim oznacza spadek zysków i potężne straty finansowe dla przedsiębiorców, co w wielu przypadkach zadecyduje o ich „być albo nie być” na rynku gospodarczym.

Ustawodawca w aktualnym stanie prawnym dysponuje wieloma środkami prawnymi, które mogą zagwarantować przedsiębiorcy nie tylko rekompensatę poniesionych strat w zyskach, ale także umożliwiają dochodzenie naprawienia powstałych z tego tytułu szkód. Fundamentem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu wyrządzonej szkody są przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 361 § 2 k.c. naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono”. W tym aspekcie, niezmiernie ważnym jest także samo oszacowanie wartości poniesionej szkody przez przedsiębiorcę w stosunku do wielkości i formy jego przedsiębiorstwa oraz rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Tutaj niezbędnym stanie się skorzystanie z norm prawnych uregulowanych w ramach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646 ze zm.).

W okolicznościach aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce, absolutnie koniecznym dla przedsiębiorcy staje się dokładne przeanalizowanie i rozważenie skorzystania także z możliwości prawnych zawartych w programie „Tarcza antykryzysowa”. Zgodnie z założeniami ten program ma służyć zapewnieniu płynności finansowej zarówno przedsiębiorców jak i ich pracowników.

Reasumując, przedsiębiorcy wobec epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, posiadają zróżnicowane możliwości prawne, które przy odpowiednim ich połączeniu i zastosowaniu pozwolą zminimalizować skutki kryzysu przy jednoczesnej optymalnej minimalizacji strat i zagwarantowaniu możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

 

Paulina Paleń-Rogożyńska