Przystąpienie adw. Sabiny Wróblewskiej jako adwokata stowarzyszonego w warmińsko-mazurskim oddziale spółki.