Adwokat dr Michał Synoradzki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990). W latach 1990-1993 asystent w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Stypendium na De Paul University w Chicago, USA, staże w amerykańskich oraz duńskich kancelariach adwokackich (1993). Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2009). Doktorat z zakresu teorii prawa w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2014).
 
Od 1992 aplikacja adwokacka. Egzamin adwokacki (1996). W latach 2007-2016 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, w latach 2016-2021 członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Wyróżniony odznaką „Zasłużonym Adwokaturze”. Specjalizacja: prawo cywilne i prawo gospodarcze.
 
Współzałożyciel „Stowarzyszenia na rzecz Integracji Europejskiej” (1989), współzałożyciel i przewodniczący polskiej filii organizacji „Młodzi Europejscy Federaliści” (JEF-Poland, 1992).W latach 2017-2023 wiceprzewodniczący Komisji Bioetycznej  przy Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Autor publikacji z zakresu teorii prawa, ustroju adwokatury oraz historii najnowszej.
 

Partner zarządzający, założyciel spółki (2004).

Języki obce: angielski, rosyjski.

Kontakt: synoradzki@adwokaci-smk.pl