Adwokat dr Michał Synoradzki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990), absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2009). Doktorat z zakresu teorii prawa (2014 Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk).

Stypendium na De Paul University w Chicago, USA, staż w amerykańskich firmach adwokackich (1993). Egzamin adwokacki (1996). 

W latach 2007-2016 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, w latach 2016-2021 członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Wyróżniony odznaką "Zasłużonym Adwokaturze".

Autor publikacji z zakresu teorii i filozofii prawa. Wiceprzewodniczący Komisji Bioetycznej przy Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Specjalizacja: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych.

Partner zarządzający, założyciel spółki (2004).

Języki obce: angielski.

 

Kontakt: synoradzki@adwokaci-smk.pl