Mariola Lasak

Absolwentka Politechniki Śląskiej o specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem (2012).
Studia podyplomowe w zakresie Controllingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (2014).

Sekretariat w górnośląskim oddziale spółki.

Kontroler finansowy spółki.