XII Krajowy Zjazd Adwokatury w Krakowie. Wybór adw. Michała Synoradzkiego do składu Naczelnej Rady Adwokackiej