Spółka jest współorganizatorem i sponsorem X Jubileuszowego Zjazdu Katedr Prawa Handlowego „Tendencje reformatorskie w prawie handlowym”