Spółka jest sponsorem III Euro-regionalnej Konferencji Naukowej w Rzeszowie: „Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej – między teorią a praktyką”