Przystąpienie adw. Agaty Drzał jako adwokata stowarzyszonego w podkarpackim oddziale spółki.